leren kijken banner met tekst (1)

lokaal samen trainen

‘ARCHOO’ vormt onze filosofie – die dragen we (inter)nationaal uit via de website, online lessen, workshops en lezingen – maar die ideeën als een groep ook echt dagelijks in praktijk brengen is noodzakelijk lokaal: anatometics is voor ons niet alleen theorie, maar vooral ook de dagelijkse praktijk van samen oefenen en begeleid trainen.

vereniging ARCHOO bijEEN

Om het in groepsverband samen trainen mogelijk te maken hebben we de eerste lokale ARCHOO vereniging opgericht. We hebben gekozen voor een ANBI vereniging – een vereniging zonder enig winstoogmerk – omdat zeker in de huidige internationale en economische omstandigheden het niet vanzelfsprekend is dat iedereen gelijkelijk toegang heeft tot bewegingsactiviteiten. We hopen dat de solidariteit die ten grondslag ligt aan een vereniging het mogelijk zal maken die toegang wél te borgen.
 

reisafstand

Lokaal trainen volhouden betekent dat afstand en reistijden een belangrijke rol spelen. Zeker als we op duistere en koude winteravonden willen blijven komen. Door te kiezen voor Een als vaste locatie zitten we ongeveer in het midden van de driehoek Groningen (235.000 inwoners) – Assen (70.000 inwoners) – Drachten (45.000 inwoners) en hebben met ongeveer een half uur rijden een kleine half miljoen mensen in principe de mogelijkheid om deel te nemen aan onze lessen en onze gemeenschap.
 

vergrijzing geeft druk

Zeeuws Vlaanderen is zoals bekend de meest vergrijsde regio in Nederland met ruim 26% 65-plussers – in de hele gemeente Noordenveld ligt dit percentage met 28% nog hoger, en in Norg en omgeving ligt het zelfs boven de 34%. En dat legt niet alleen een grote druk op de professionele zorg – meer ouderen is meer versleten heupen en knieën, meer kanker – maar ook op de mantelzorg van familie en naobers.

naoberschap

En het geeft ook meer kans op alleenstaanden en eenzaamheid, behoefte aan structuur in de dag. En dat alles in een buitengebied waar mensen vaak zijn gaan wonen omdat ze graag wandelen en fietsen, tuinieren en dieren houden. Dat vraagt nogal wat van ons, zowel lichamelijk als mentaal. En de Romeinen zeiden het al: een gezonde geest in een gezond lichaam. Blijven bewegen zorgt ook voor ontspanning en mobiliteit van geest.

vakantiecentrum

En natuurlijk is Norg ook een geliefd vakantiecentrum. Prachtige natuur, bijzonder cultureel erfgoed, en de beste kampeergelegenheden van Nederland betekenen dat hier mensen komen uit het hele land en dus ook zo in de gelegenheid zijn om direct – en niet alleen via het web – in praktische zin kennis te maken met onze aanpak en inzichten.